BAF

Bergslagen Action Förening

 

 

Bli medlem i BAF!

Som medlem i BAF får du många fördelar. Rabatter hos leverantörer, Hyra markörer
och köpa boll billigare!

Som medlem betalar man ej några startavgifter vid WalkOn, om du har egen utrustning.

Medlemskapet i BAF kostar 200kr per år.

BAFs värdegrund

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta.
Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar
får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet,
etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser
och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


 

Se mer av BAF på följande sidor:

Facebook: www.facebook.com/bergslagenaction

Instagram: #baf_weekend_heroes

Youtube: www.youtube.com/channel/UCfwlBlHtidu0RXx6HCYGLtw