Spelformer och Arena

Karta

Arenan är uppbyggd i tre olika miljöer.

"StrongHold"
Buildings & HighWeeds

Är där de mesta spelen avgörs. Här står lite byggnader och banan har
både högt gräs, sly och unga buskar/granar. På denna bana är det mer
taktik som gäller.

"WoodLands"

Detta är en ren skogsbana, inga byggnader. Den är kopplad till
Stronghold. Man kan kombinera spel mellan WoodLands och StrongHold.
Denna bana kräver både snabbhet, taktik och strategi. Men allt med
viss försiktighet.

"OpenFields"

OpenFields en bana som är mer öppen. Men där är en del höbalar utplacerade som värn.
Här blir spelen mer actionfyllda med snabba hjältar och mycket svett.
Man kan även kombinera spel mellan OpenFields med de övriga banorna.